W sprawie:
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2010

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XLV/447/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia