W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo - wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice.


Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XLV/440/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego