w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach do podpisania umowy