W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych

Data uchwały:
2009-12-30

Numer uchwały:
XLIII/427/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia