Zarządzenie Nr 191/07 z dnia 13 września 2007r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu