W sprawie:
rozpatrzenia skargi Pana [Anonimizacja] na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach

Data uchwały:
2009-11-26

Numer uchwały:
XLI/405/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia