w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.