W sprawie:
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słubice

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/374/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia