W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/371/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia