W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/365/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia