W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/364/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia