W sprawie:
o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011 dla Gminy Słubice

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXXVII/358/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia