Zarządzenie  nr  97/2009r.  z  dnia  30  czerwca  2009r.