W sprawie:
rozpatrzenia skargi [anonimizacja] na działalność Burmistrza Słubice

Data uchwały:
2009-05-14

Numer uchwały:
XXXIV/337/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia