W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Data uchwały:
2009-05-14

Numer uchwały:
XXXIV/328/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia