w sprawie upoważnienia dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach