Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju ROD.