Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyka i krajoznawstwo