w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1351/2023 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat