Konkurs ofert - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.