W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Słubice na lata 2024-2027

Data uchwały:
2023-12-21

Numer uchwały:
LXIII/745/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia