W sprawie:
przyjęcia Programu Współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027

Data uchwały:
2023-12-21

Numer uchwały:
LXIII/744/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzinniku Urzędowym Województwa Lubuskiego