W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Data uchwały:
2023-11-23

Numer uchwały:
LXII/731/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia