w sprawie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słubice