Informacja  o  stanie  mienia  kumunalnego  2008r.