W sprawie:
przystąpienia do opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2024 - 2030" oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Słubice

Data uchwały:
2023-03-30

Numer uchwały:
LIV/631/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego