Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań zwiazanych z tworzeniem warunków do rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.