W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Data uchwały:
2023-02-23

Numer uchwały:
LIII/619/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 17 stycznia 2023 r.