W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno-wschodniej części kompleksu nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Data uchwały:
2023-01-26

Numer uchwały:
LII/614/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego