W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach

Data uchwały:
2023-01-26

Numer uchwały:
LII/612/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego