w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1105/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat