w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2023 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa