w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 969/2022 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony