w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 379/2016 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Słubice i jej jednostkach budżetowych