w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat