W sprawie:
nadania nazwy ulicy w m. Drzecin

Data uchwały:
2022-08-24

Numer uchwały:
XLVII/538/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego