w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Słubicach