W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Data uchwały:
2022-05-26

Numer uchwały:
XLIV/504/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia