W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2022-05-26

Numer uchwały:
XLIV/503/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia