Petycja polegająca na usunięciu z obelisku żołnierza  w mundurze ZSRR z gwiazdą na hełmie