Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Grzegorz Marek Cholewczyński -Przewodniczący RM

Maria Skalnika -Wiceprzewodnicząca RM

Ewa Teresa Guzik -Wiceprzewodnicząca

Krystyna Baczyńska -radna

Ewa Chustecka -radna

Waldemar Dutkiewicz- radny

Piotr Sławomir Gołdyn -radny

Józef Grabowski -radny

Bernard Antoni Jasiewcz-radny

Rafał Krzysztof Mazurek -radny

Agnieszka Wioletta Pakulska -radna

Alicja Renata Pietrzyk -radna

Jarosław Andrzej Sadowski- radna