Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Mariusz Piotr Olejniczak -burmistrz

Adriana Dydyna -Marycka - zastępca burmistrza

Rafał Dydak - skarbnik gminy

Katarzyna Edyta Mintus-Trojan -sekretarz gminy