W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Data uchwały:
2007-02-14

Numer uchwały:
IV/29/07

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2007-02-14