Informujemy, że Zarządzeniem nr 231/2020 Burmistrza Słubic z dnia 29 września 2020 roku został wyznaczony koordynator ds. dostępności oraz powołany został zespół ds. dostępności.

Katarzyna Mintus-Trojan - Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Słubicach

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
tel: 957372013
e-mail: katarzyna.mintus-trojan@slubice.pl