W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXXIV/315/01 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty administracyjnej

Data uchwały:
2007-02-14

Numer uchwały:
IV/28/07

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2007-02-14