w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego