Rejestr wniosków i decyzji na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 2020.

Lp.

Data złożenia wniosku

Znak sprawy

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek złożyła

Obszar/lokalizacja

Miejsce przechowywania dokumentów

Informacja o sposobie zakończenia sprawy

Czy dokument jest ostateczny

Uwagi

1.

17.01.2020

WKO.6131.10.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. - Lipa, 8 szt. - Robinia akacjowa, 1 szt. -

Brzoza, 1 szt. - Sosna

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach

Działka nr ewid.

9, obręb Świecko, działka nr ewid. 451, obręb 12 Kunice, gmina Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 2 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 10.03.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 11 drzew

tak

-

2.

22.01.2020

WKO.613112.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 13 szt. Topola kanadyjska

Osoba fizyczna

Działka nr ewid. 2/66, obręb Słubice

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 13.02.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 13 drzew.

tak

 

3.

24.01.2020

WKO.6131.15.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 5 szt. Robinia akacjowa

Osoba fizyczna

działka nr ewid. 272, obręb 5 Drzecin

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 2 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 19.03.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 5 drzew.

tak

 


4.

10.02.2020

WKO.6131.19.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 41 szt. Robinia akacjowa, 1 szt. Sosna, 1 szt. Wiąz.

Osoba fizyczna

działka nr 70/1 i 70/4, obręb Nowe Biskupice

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 21.02.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 43 szt. drzew.

tak

 

5.

21.02.2020

WKO.6131.25.2020.EG

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 12 szt. Topola berlińska, 3 szt. Świerk Pospolity

Real EU Sp. Z o.o. ul. Os Przemysłowe 4 69-100 Słubice

działka nr ewid. 74/121, 74/122, 74/123, 74/124, 74/125, obręb Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 2 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 16.03.2O2Or.

Zezwalająca na wycinkę 14 szt. drzew

tak

 

6.

14.02.2020

WKO.6131.27.2020. RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 2 szt. Topola kanadyjska

Osoba fizyczna

działka nr ewid. 95/49, obręb Słubice

Wydział ds..

Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 16.03.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew

tak

 

7.

19.02.2020

WKO.6131.30.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. Lipa drobnolistna

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach

działka nr ewid. 374, obręb Słubice

Wydział ds..

Komunalnych i Ochrony

Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 20.04.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa.

tak

 

8.

02.03.2020

WKO.6131.33.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 2 szt. Sosna, 6 szt. Brzoza, 1 szt. Czeremcha

Jarbut. SP.

Z.o.o ul. Mylna 22 66-620

Gubin

działka nr ewid. 440, obręb Słubice

Wydział ds. Komunalnych i

Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 2 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 26.03.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 9 szt. drzew.

tak

 


 

9

03.03.2020

WKO.6131.36.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 18 szt. Sosna zwyczajna, 1 szt. Dąb

SOSiRSP. Z O.O. ul. Sportowa 1 69- 100 Słubice

działka nr ewid. 53, obręb Słubice

Wydział ds..

Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 05.05.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 19 szt. drzew.

tak

 

10.

20.03.2020

WKO.6131.41.2020. RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 13 szt. Lipa drobnolistna, 19 szt. Klon, 13 szt. Wierzba, 4 szt. Dąb, 1 szt. Sosna pospolita

Kastel Investment Sp. Z o.o. ul.

Franciszka Rzeźniczaka 3A 65-119 Zielona Góra

działka nr ewid. 1405/3, 1405/3, 1405/4, obręb Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 2 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 28.05.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 50 szt. drzew.

tak

 

11.

25.03.2020

WKO.6131.42.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. Wierzba płacząca

CKZiU ul. Niepodległości 23 69-100 Słubice

działka nr ewid. 380/1, obręb Słubice

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 08.04.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa.

tak

 

12.

23.03.2020

WKO.6131.46.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 4 szt. Topola czarna, 3 szt. Robinia akacjowa, 1 szt. Buk pospolity, 5 szt. Dąb szypułkowy, 3 szt. Klon zwyczajny.

PPUH WIMAR Wiesław Polechoński ul. 1-go Maja 6 69- 100 Słubice

działka nr ewid. 579/6,580/2, obręb Słubice

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 20.05.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 16 szt. Drzew w zamian za nasadzenia w ilości 27 sztuk.

tak

 

13.

01.04.2020

WKO.6131.49.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 2 szt. Jesion wyniosły

Biuro Drogowe TRASA ul.

Konwaliowa 1 69-110 Rzepin

działka nr ewid. 1/1, obręb Słubice

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 26.06.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew.

tak

 

 


 

14.

16.04.2020

WKO.6131.54.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. Lipa drobnolistna

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach

działka nr ewid. 48/3, obręb Drzecin

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 26.06.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa.

tak

 

15.

04.06.2020

WKO.6131.73.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. Lipa drobnolistna

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach

działka nr ewid. 374, obręb Słubice

Wydział ds..

Komunalnych i Ochrony

Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 04.09.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa.

tak

 

16.

16.04.2020

WKO.6131.54.2020. RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. Lipa drobnolistna

GDDKiA

Oddział w

Zielonej Górze Rejon w Słubicach

działka nr ewid. 48/3, obręb Drzecin

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 26.06.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa.

tak

 

17.

24.06.2020

WKO.6131.81.2020. EG

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 4 szt. Robinia akacjowa, 2 szt. Dąb, 1 szt. Topola, 6 szt. Brzoza, 13 szt. Klon pospolity

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach

działka nr ewid. 805, obręb Świecko, nr ewid. 401, obręb

Rybocice, nr ewid. 450 i 451, obręb Kunice

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 07.09.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 26 szt. drzewa.

tak

 


 

18.

03.07.2020

WKO.6131.82.2020. RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 3 szt. Modrzew europejski

Zespół Szkół Technicznych ul. Aleja Niepodległości 13 69-100 Słubice

działka nr ewid. 609, obręb Słubice

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 04.08.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzewa.

tak

 

19.

03.07.2020

WKO.6131.83.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. Brzoza brodawkowata, 1 szt. Wierzba płacząca

Zespół Szkół Technicznych ul. Aleja Niepodległości 13 69-100 Słubice

działka nr ewid. 548/6, obręb Słubice

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 04.08.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzewa.

tak

 

20.

05.08.2020

WKO.6131.127.2O2O.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 9 szt. Świerk pospolity, 1 szt. Brzoza brodawkowata, 1 szt. Modrzew europejski

Nieruchomości

Lutycz, Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Świerkowe

działka nr ewid. 274/6, obręb Słubice

Wydział ds..

Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 08.09.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 11 szt. drzew.

tak

 

21.

11.08.2020

WKO.6131.130.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. Kasztanowiec zwyczajny

Uniwersytet A. Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań

działka nr ewid. 458/8, obręb Słubice

Wydział ds..

Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 08.09.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzew.

tak

 

22.

05.08.2020

WKO.6131.158.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. Topola czarna , 1 szt. Klon szerokolistny

Anna Okińczyk - Septic SP. Z O.O. ul.

Mickiewicza 11, 69-100 Słubice

działka nr ewid. 662/1, obręb Słubice

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 19.11.2020r.

Zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew.

tak

 


 

23.

24.11.2020

WKO.6131.187.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 4 szt. Topola czarna, 1 szt. Lipa drobnolistna, 4 szt. Jesion wyniosły

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach

działka nr ewid. 161, nr ewid. 207/2, obręb Golice, nr ewid. 117/1, obręb Lisów

Wydział ds.. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 1 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 10.02.2021r.

Zezwalająca na wycinkę 9 szt. drzew.

tak

 

24.

07.12.2020

WKO.6131.191.2020.RS

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 2 szt. Klon jesionolistny, 1 szt. Robinia akacjowa, 2 szt. Wierzba, 1 szt. Dąb, 1 szt. Topola Kanadyjska, 1 szt. Świerk pospolity

Kastel Investment Sp. Z o.o. ul.

Franciszka Rzeźniczaka 3A 65-119 Zielona Góra

dziaka nr ewid. 1405/4, 1405/5, obręb Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 2 69- 100 Słubice

Decyzja z dnia 18.02.2021r.

Zezwalająca na wycinkę 8 szt. drzew.

tak