W sprawie:
udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice w trwały zarząd jednostce organizacyjnej

Data uchwały:
2021-06-24

Numer uchwały:
XXXIV/355/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego