W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXXII/330/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia