W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXIX/307/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem 1 marca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego